gerd rehpenning - bleierne zeit - atom-mahnmal - 2014 03 11